Årets ansøgningsrunde er åbnet! Kom til informationsmøde og hør mere om mulighederne

Har du gode udviklingsidéer til ny miljøteknologi – eller kan du etablere et fyrtårnsprojekt inden for rammerne af MUDP? Kan du bruge et tilskud til at gøre idéerne virkelige? Ansøgningsrunden for 2024 er åbnet, og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP – har ca. 135 mio. kr. til projekter i 2024 – heraf er 10 mio. kr. reserveret til projekter med fokus på klimatilpasning.

MUDP inviterer i forbindelse med åbningen af årets ansøgningsrunde til to informationsmøder – ét fysisk i Odense og ét online:

 

Torsdag d. 7. marts 2024            Fredag d. 8. marts 2024
10:30 – 14:30                               10:00 – 12:30
Tolderlundsvej 5, Odense            Online


Fælles program for de to møder er:

  • Årets annoncer – fokusområder for 2024, hvad er nyt, og hvordan forløber processen?
  • Den gode ansøgning – tips og gode råd
  • Oplæg fra virksomheder – tidligere MUDP-støttede virksomheder deler deres erfaringer
  • Hvordan kan sekretariatet hjælpe – få indblik i mulighederne om sparring på din projektidé

Det fysiske møde vil også inkludere en let frokost, samt videnscafé med mulighed for netværk og sparring med MUDP-sekretariatet.

Tilmeld dig, og læs mere her:
Tilmelding til informationsmøde hos MUDP på Tolderlundsvej, Odense d. 7 marts 10:30-14:30
Tilmelding til informationsmøde online d. 8 marts 10:00 – 12:30

Der er i år tre ansøgningsfrister for hhv. Forprojekter og ETV-projekter, Udviklings- og Demonstrationsprojekter samt Fyrtårnsprojekter. Ansøgningsdatoer fremgår af opslaget på MUDP.dk.

MUDP er Miljøministeriets program for støtte til virksomheder, der udvikler fremtidens miljøteknologiske løsninger eller afprøver ny teknologi fuld skala.

Informationsmøderne er henvendt til alle potentielle ansøgere, og der vil være fokus på ansøgningsrunderne i 2024. Læs mere om runden på MUDP.dk.