Rapporter og formidling

Her kan du læse mere om rapporter og formidling af dit MUDP projekt

Et MUDP-projekt skal afsluttes med udarbejdelse af en faglig rapport, der redegør for indholdet af det samlede projekt, herunder de udførte projektaktiviteter, udfordringer undervejs i projektet, hvordan udfordringer er håndteret, samt de opnåede resultater, herunder måleresultater. Rapporten skal afleveres i en form, så den er klar til publicering. Rapporten skal skrives efter:

Miljøministeriets designguide

Publicering sker typisk elektronisk på Miljøstyrelsens hjemmeside. Projektlederen skal udfylde et  med information om publikationen. 

Projekter fra 2015 og frem skal være opmærksomme på de krav, der stilles i tilsagnsskrivelsen til oplysninger om projektets resultater. MUDP sekretariatet fremsender et elektronisk  spørgeskema til projektlederen omkring det tidspunkt, hvor der foreligger et udkast til faglig rapport. 

Derudover kan der efter nærmere aftale yderligere formidling af projekterne på MUDP's hjemmeside.

Der er tilladt at skrive slutrapporten og de løbende statusskemaer på engelsk, der skal dog altid medfølge et dansk resume. 

Relevante skabeloner og links