Bestyrelsen

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) ledes af en professionel bestyrelse der er udpeget af Miljøministeren. Bestyrelsen træffer beslutning om den nærmere gennemførelse af aktiviteter under MUDP.