Udbetaling af tilskud

Her kan du læse mere om udbetaling af tilskud

Vilkår for udbetaling

Skemaer og relevante links

  • Revisionsinstruks
    Nyeste udgave af Miljøstyrelsens revisionsinstruks for tilskudsprojekter.
  • Standardvilkår af sep. 2014
    For projekter bevilget i 2015 og senere, er der ikke et sæt standardvilkår. Her fremgår alle vilkår af tilsagnsskrivelsen med bilag samt af lov og bekendtgørelse om MUDP.