Projektændringer

Her på siden finder du information og skabeloner vedr. ændring af et MUDP-projekt

Projektlederen skal indsende et udfyldt skema, der beskriver projektændringen, og vedlægge underskriftsblad. Hvis ændringen forårsager ændringer i budgettet, skal der også vedlægges et revideret budgetskema, som viser det nye forslag i forhold til det gældende budget.

Ændringer kan for eksempel være: 

  • Omdisponering (ændringer) i budgettet, således at nogle aktiviteter tilføres flere midler, mens andre må afgive midler. Det er her vigtigt, at de tilladelige maximale tilskudsprocenter samt det maximale tilskudsbeløb fortsat overholdes. Der er på dette punkt givet en smule råderum, til de enkelte projekter, således at mindre beløb kan omdisponeres uden forudgående godkendelse under forudsætning af, at MUDP informeres om ændringerne. Læs i jeres tilsagnskrivelse for at se hvilket konkrete råderum jeres projekt har (dette har ændret sig i løbet af årene).  

  • Tidsfristforlængelse. Der skal søges om eventuel udsættelse af projektets afslutning i god tid før den slutdato, der fremgår af tilsagnsbrevet.

  • Ændring i aktiviteter, hvis fx. andre aktiviteter bedre opfylder projektets formål. Dette kan så kræve en revidering af dele af projektbeskrivelsen og budgettet forud for evt. godkendelse heraf.