Strategi

Bestyrelsens strategi for perioden 2024-27 blev offentliggjort i januar 2024.

Baggrund

MUDP's bestyrelse arbejder med 4-årige strategier, som udstikker rammer og retningslinjer for MUDP's arbejde i strategiperioden.