Aktuelle ansøgningsrunder

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP – har ca. 135 mio. kr. til projekter i 2024 – heraf er 10 mio. kr. reserveret til projekter med fokus på klimatilpasning.

Bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) indkalder ansøgninger om tilskud til projekter, der fremmer nye, innovative teknologier, bidrager til en grønnere verden samt skaber danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

MUDP's handlingsplan for 2024 er udgangspunkt for indkaldelsen af ​​ansøgninger, og alle ansøgere bør derfor læse handlingsplanen, som findes her.

Der udbydes en pulje på ca. 135 mio. kr. i 2024. 

Bestyrelsen for MUDP har besluttet at fordele puljen tentativt som følger: 

  • 8 mio. kr. til Forprojekter og ETV-projekter
  • 63,5 mio. kr. til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter 
  • 63,5 mio. kr. til fyrtårnsprojekter: Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala

Opslaget er offentliggjort den 7. februar 2024.