ETV-projekter

FRISTEN ER OVERSKREDET

Igen i år kan små og mellemstore virksomheder søge tilskud til ETV-projekter. Bestyrelsen for MUDP giver i 2024 tilskud til verifikation af miljøteknologier (ETV). Tilskud til ETV'er bevilges på grundlag af EU's de minimis-regler.

Små og mellemstore virksomheder kan søge tilskud til ETV-projekter, og der kan søges om tilskud til ETV'er inden for alle emner under MUDP, herunder vandbehandling og overvågning, luftrensning og –monitorering, materialer, affald og ressourcer, jord- og grundvandsmonitorering og –rensning, renere produktion og processer samt miljøteknologier til landbrug.

ETV erklæringer udstedes af det uvildige organ ETA Danmark, som er det danske verifikationsorgan til udstedelse af ETV erklæringer. Du kan læse mere om ETA Danmark her.

MUDP's handlingsplan for 2024 er udgangspunkt for indkaldelsen af ​​ansøgninger, og alle ansøgere bør derfor læse handlingsplanen. Find handlingsplanen her.

Der udbydes en pulje på ca. 8 mio. kr. samlet til for- og ETV-projekter i 2024. 

Opslaget er offentliggjort d. 7. februar 2024.

Ansøgning via selvbetjeningsmodulet

I forbindelse med indsendelse af ansøgninger til MUDP bruges nedenstående link til MUDP's selvbetjeningsmodul:

Send ansøgning til MUDP

Vejledning

Klik her for at få vejledning til at indsende en ansøgning via selvbetjeningsmodulet.