Søger du tilskud?

Ansøgningsrunder med ansøgningsskemaer og frist for indsendelse af ansøgninger offentliggøres her på mudp.dk.

Lovgrundlag

Tilsagn om tilskud bevilges med hjemmel i lov om MUDP samt Bekendtgørelse nr. 1092 af 9. september 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.  

Rammerne for MUDP er beskrevet under Lovgrundlag. Her findes Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP-loven) samt de tre bekendtgørelser for MUDP, som udmønter bestemmelser i loven.