Partnerskaber

Innovationspartnerskaberne skal bidrage til det overordnede formål for den miljøteknologiske indsats: at skabe nye løsninger eller bringe eksisterende i anvendelse til lokale og globale miljøudfordringer. Partnerskaberne er dermed et væsentligt bidrag til den grønne omstilling.